Suositukset jalostuskoirille

Suomen faaraokoirat ja ibizanpodencot ry:n suositukset jalostukseen käytettäville yksilöille:

  • Läheistä sukusiitosta tulisi välttää. Jalostustoimikunnan suositus on, että yhdistelmien sukusiitosaste olisi alle 6,25% (5 sukupolvea), mikä vastaa serkuksien sukusiitosastetta.
  • Luonteeltaan jalostukseen käytettävien koirien tulee olla moitteettomia, ne eivät saa osoittaa arkuutta tai aggressiivisuutta.
  • Jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla synnyttäessään vähintään 30 kuukauden ikäinen.
  • Jalostukseen ei tulisi käyttää alle 18 kk urosta.
  • Toivotaan jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä vähintään kahta terveystutkimustulosta, joista toisen toivotaan olevan silmätutkimus.
  • Jalostukseen käytettävien yksilöiden toivotaan olevan palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla erinomainen, sekä omaavan näyttöä koepuolelta (ratajuoksun kilpailulisenssi tai maastojuoksusta hyväksytty suoritus).

SFK:n jalostustoimikunta asettaa rotukohtaiset suositukset faaraokoirien ja ibizanpodencojen jalostuksen edistämiseksi, mutta viime kädessä vastuu on kasvattajalla. Kasvattajat sekä urosten omistajat päättävät koiriensa jalostuskäytöstä, joten heillä on myös vastuu tekemistään valinnoista.