Oletko hankkimassa faaraokoiran tai ibizanpodencon pentua?

RODUN VALITSEMINEN

Ennen rotuvalinnan lukkoon lyömistä on syytä tutustua rodun aikuisiin koiriin eikä rynnätä heti ostamaan pentua. Tavatessasi eri-ikäisiä yksilöitä niin kotioloissa kuin erilaisissa tapahtumissakin saat muodostettua käsityksen siitä, millaista arkielämä ibizanpodencon tai faaraokoiran kanssa on. Voit myös käydä tutustumassa erilaisiin harrastuksiin, joista suosituimpia ovat näyttelyt ja maasto- ja ratajuoksut. Näin saat ehkä vinkkejä siitä, mitä haluaisit oman koirasi kanssa puuhailla. Hyödynnä samalla tilaisuus kyselemällä kasvattajilta ja harrastajilta mieltä askarruttavia asioita. Luethan myös ibizanpodencojen ja faaraokoirien luonnekuvaukset ja käythän tutustumassa kerhon keskustelufoorumiin.

PENTUJEN SAATAVUUS

Suomalaisia faaraokoirapentueita on tällä hetkellä tarjolla vuosittain useampiakin, mutta ibizanpodencon kohdalla pentueita ei aina synny edes joka vuosi. Omaa pentua voikin joutua odottamaan eikä pentua aina ole tarjolla juuri otollisimpana loma-aikana. Odotusaika kannattaa hyödyntää edelleen tutustumalla rotuun tarkemmin. Ota SFK:n keskustelufoorumista hyöty irti kyselemällä ja lukemalla tarinoita roduista.

 

 Pennun tai aikuisen koiran voi hankkia myös ulkomailta. Silloin pohjatyö kasvattajasta sekä pentueen suvusta kannattaa tehdä tavanomaistakin huolellisemmin erityisesti, jos ei ole mahdollista käydä itse noutamassa koiraa kasvattajan luota. Moni suomalainen kasvattaja tuo jalostuskoiria ulkomailta, joten heiltä kannattaa kysyä neuvoa koiran hankinnasta ulkomailta tai mahdollisuutta ottaa ulkomailta tuotava koira sijoitukseen.

KASVATTAJAN VALITSEMINEN

Itselle soveltuvimman kasvattajan saa valittua parhaiten, kun keskustelee useampien kasvattajien kanssa rodusta sekä tulevista pentueista. Vastuuntuntoiset kasvattajat haluavat tutustua ostajiin kunnolla ennen kuin myyntipäätöstä edes tehdään. Kasvattajaa tapaamaan mennessä kannattaa varautua vastailemaan erilaisiin kysymyksiin, sillä yleensä kasvattajat haluavat tarkkaan tietää millaisiin oloihin pentu on menossa. Kysymykset auttavat kasvattajaa myös hahmottamaan soveltuuko ostajalle mahdollisesti joku muu rotu paremmin ja minkälainen pentu voisi olla sopiva juuri kyseiselle ostajalle, mikäli myyntipäätös syntyy. Sama asia kannattaa muistaa, mikäli lähestyy kasvattajaa esimerkiksi sähköpostin avulla. Parhaimman kuvan antaa, kun kertoo avoimesti hieman itsestään, perheestään, elämäntilanteestaan, koirakokemuksestaan, sekä siitä miksi haluaa juuri ibizanpodencon tai faaraokoiran ja mitä koiraltaan odottaa. Huomioi kuitenkin, ettei kukaan voi luvata pienestä pennusta varmaa näyttelyvoittajaa tms., joten kohtuuttomia vaatimuksia on turha asettaa.

 

Samalla tavalla itse kyselemällä voit osoittaa mielenkiintosi rotuun. Hyvä kasvattaja kertoo avoimesti rodusta, omista koiristaan ja kasvateistaan kertoen sekä niiden hyvistä että huonoistakin puolista. Rodussa ja/tai pennun sukulaisissa esiintyvistä perinnöllisistä tai perinnölliseksi epäillyistä sairauksista kertominen kuuluu myös hyvän kasvattajan velvollisuuksiin. Vastuullinen kasvattaja osaa myös perustella, miksi hän on valinnut juuri kyseiset koirat pentueen vanhemmiksi. Kysy kasvattajalta, onko hän allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.

SIJOITUSKOIRAN OTTAMINEN

Monet kasvattajat antavat kasvattejaan myös sijoitukseen, jolloin koiran jalostus- ja omistusoikeus jää kasvattajalle määrätyksi ajaksi, mutta hallintaoikeus siirtyy koiran vastaanottajalle. Sijoituskoiraa hankittaessa on kasvattajan kanssa käytävä läpi tarkat pelisäännöt ja tehtävä niistä kirjallinen Suomen Kennelliiton sijoitussopimus. Myös uroksille on nykyään oma sijoitussopimuksensa.

 

Sijoitustapauksessa kasvattaja voi esimerkiksi pidättää itsellään koiran näyttelyttämis-, koe- ja kilpailuoikeuden. Lisäksi sovitaan mm. koirasta aiheutuvista kuluista sekä järjestelyistä nartun penikoinnin aikana. Ehtojen tai sovitun aikamäärän ylityttyä koira siirtyy vastaanottajan omistukseen. Ehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. On huomattava, ettei sijoituskoira ole vain edullisempi tai ilmainen koira vaan sijoituskoiran pitäminen sisältää myös velvollisuuksia.

 

Nykyään myös erilaiset ns. leasing-sopimukset ovat yleistyneet koiramaailmassa. Näissä kasvattaja joko ostaa aikuisen koiran jalostusoikeuden omistajalta tai jo pentua myydessään hinnanalennuksella varaa itselleen oikeuden halutessaan ostaa jalostusoikeus. Erilaisia tapoja on monia, joten on suositeltavaa kysellä eri ihmisten kokemuksia ja istua ajan kanssa alas miettimään, mikä olisi omaan tilanteeseen nähden paras ratkaisu. Kasvattajan ja koiranostajan välisen kemian merkitys korostuu sijoitus- ja leasingkoirasopimustilanteissa verrattuna normaaliin omistusoikeuden suoraan siirtymiseen.

YHDISTELMÄN VALITSEMINEN

Faaraokoira ja ibizanpodenco eivät kuulu Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan, joten pentujen rekisteröinnin ehdoksi ei ole olemassa pakollisia vaatimuksia pentueen vanhempien suhteen. SFK on kuitenkin antanut suositukset jalostukseen käytettäville koirille. Hyvä kasvattaja pystyy perustelemaan päätöksensä, mikäli hän jostain syystä poikkeaa kerhon suosituksista.

 

Ihanteellisessa tilanteessa pennunostaja tutustuu tulevien pentueiden vanhempiin ja muihin sukulaisiin jo ennen pentueen syntymistä. Tokikaan tämä ei aina mm. välimatkojen takia ole realistista, mutta siinä tapauksessa pohjatyötä kannattaa tehdä kyselemällä yhdistelmästä ja lähisukulaisista.

 OMAN PENNUN VALINTA

Kasvattajan luona vieraillessa kannattaa kiinnittää huomiota koirien elinolosuhteisiin ja hoitoon. Pentu saa hyvät eväät elämään, kun se elää siistissä ja virikkeellisessä ympäristössä. Kysy kasvattajalta, mitä pentujen kanssa on touhuttu, ovatko ne käyneet ulkona jne. Virikkeellisessä ympäristössä pennuista kasvaa rohkeampia ja niiden motoriikka kehittyy. Kasvattajalta kannattaa kysellä myös pentueen loishäädöistä ja siitä luovutetaanko pentu eläinlääkärin tarkastamana. Vuoden 2009 alusta alkaen pennun on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai tatuoinnilla ennen rekisteröintiä.

 

Pentueen emää ja sen käyttäytymistä kannattaa tarkkailla, sillä emällä on suuri vaikutus pentuihin sekä perimän että käyttäytymisensä kautta. Toki tilaisuus tavata pentueen isä ja muitakin sukulaisia kannattaa hyödyntää, mikäli se on mahdollista. Itse pentuja on hyvä käydä katsomassa useammankin kerran ennen luovutusikää, jolloin ehtii paremmin löytää oman pentunsa. Käsittelemällä pentuja runsaasti saa parhaiten kuvan siitä, minkä pennun kanssa voisi osua kemiat parhaiten yhteen. Kysele valitsemisapua kasvattajalta, sillä hän on seurannut pentuetta tiiviisti ja onkin paremmin perillä eri pentujen luonteenpiirteistä. Jotkut kasvattajat valitsevat pennut ostajille itse. Tällöin toki kannattaa kieltäytyä ottamasta pentua, mikäli valittu yksilö ei miellytä. Säälistä ei pentua tai aikuista koiraa kannata koskaan hankkia.

PENNUN HINTA JA KAUPPASOPIMUS

SFK:lla ei ole antaa suositushintoja roduilleen, sillä kasvattajat ovat oikeutettuja määrittelemään pentujensa hinnan itsenäisesti.

 

Pennusta tulee kauppahetkellä tehdä Suomen Kennelliiton virallinen kauppasopimus. Kasvattaja on velvollinen kirjaamaan kauppasopimukseen, mikäli pennussa on kauppahetkellä havaittavissa oleva vika ja antamaan siitä tilanteesta riippuen alennusta. Hän on myös velvollinen korvaamaan tiettyjä luovutusiän jälkeen ilmeneviä vikoja. Kauppasopimuksella pennun omistusoikeus siirtyy pennunostajalle eikä kasvattaja voi vaatia ehtoja (esim. näyttelyissä tai juoksukilpailuissa käyttäminen) täytettäväksi koiran myöhemmällä iällä elleivät hän ja ostaja sovi näistä erikseen niin, että kasvattaja antaa koiran kauppahinnasta sopivan hinnanalennuksen. Kaikki ehdot tulee kirjata kauppasopimukseen. Hoito- ja ruokintaohjeet (mieluiten kirjallisina) kannattaa pyytää kasvattajalta ellei hän niitä oma-aloitteisesti anna pennun mukaan.

PENNUN MYÖHEMMÄT VAIHEET

Hyvästä kasvattajasta saa tuen ja turvan koiran koko eliniälle. Kasvattajaan kannattaa ottaa yhteyttä viimeistään silloin, jos koiran terveydessä tai käyttäytymisessä ilmenee ongelmia, tai koirasta joudutaan luopumaan. Esimerkiksi käytösongelmissa kasvattajalta kannattaa kysyä neuvoja ongelman varhaisessa vaiheessa, jolloin tilanne on helpompi saada hallintaan. Niin viralliset kuin epävirallisetkin terveystiedot, näyttely- ja koetulokset sekä huomiot koiran luonteesta ovat hyödyllisiä kasvattajan suunnitellessa seuraavia pentueitaan. Hyvä koiranomistaja siis auttaa kasvattajaa tulevaisuuden kasvatustyössä tiedottamalla koiransa asioista kasvattajalle.

 

Muista, että sinulla koiranomistajana on myös velvollisuuksia. Tutustu Suomen Kennelliiton laatimaan koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön ennen koiran hankkimista. Perushuolenpidon lisäksi säännöllinen puuhastelu jonkun harrastuksen parissa (esim. arkitottelevaisuusharjoitukset) auttaa sinua luomaan pennun kanssa hyvän suhteen, joka auttaa sinua selviämään mahdollisista myöhemmin ilmaantuvista ongelmista koiran kanssa.

 

Onnea matkaan!